Med økonomisk støtte fra kommunen arbejder Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på at etablere et Innovationshus i Skive Kommune, hvor vi vil udvikle en Skive-model for samarbejde og tænkning inden for innovation og iværksætteri.

Alle lokale aktører og tilbud inden for innovation og iværksætteri vil blive knyttet til huset med henblik på at skabe et dynamisk og entreprenant miljø. Blandt andet vil uddannelsesinstitutionerne og GreenLab Skive være centrale parter i processen.

Koordineringen og synergieffekterne skal skabe yderligere udvikling gennem eksempelvis co-creations, Challenge Camp, iværksætter/start up idégenerering/sparring og et åbent "idé space", hvor lokale kan få sparring og finde partnere til deres forretningside.

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2017